Asst. Prof.

BERKER KURT


Faculty of Education

Turkish and Social Sciences Education

Turkish Language Education

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Estitüsü , Türkçe Eğitimi, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Estitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Moldova Cumhuriyeti Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde Türkiye Türkçesi Öğretimi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Türkçe Eğitimi

2008

2008

Postgraduate

Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Temel Dİl Becerisi Olarak Dinlemenin Gelişimine Etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Education, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

2013 - 2017

2013 - 2017

Instructor

Eötvös Lorand Bilim Üniversitesi, Faculty of Letters, Türkoloji

Managerial Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

Deputy Director of the Center

Akdeniz University, Tömer

Articles Published in Other Journals

2021

2021

An Intercultural Study on the Characteristics of Mother Tongue Education Course Books’ Content

KURT B.

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.16, no.2, pp.246-275, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Teaching Turkish as a Foreign Language to Young Learners: Epistemological Beliefs of Pre-service Teachers

CANER M. , KURT B.

Shanlax International Journal of Education, vol.9, no.1, pp.1-15, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Ders Kitabı Yazarlarının Görüşlerine Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

KARAGÖL E., KURT B.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.184-209, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

CANER M. , DİREKÇİ B., KURT B.

Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.76-92, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Dil eğitimi ders kitaplarının değerlendirilmesinde bir kontrol listesi örneği.

KURT B.

IV.Uluslararası Türklerin DünyasıSosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 December 2020, pp.145-153

2020

2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitabı Yazarlarının Dil Öğretim Yöntemleri ile Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri

KARAGÖL E., KURT B.

IV. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 17 December 2020

2020

2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarının Öz Yönetimli Öğrenmeye Uygunluğu: İstanbul Seti Örneği

KURT B.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDAGOGICAL RESEARCH, Düzce, Turkey, 24 - 26 June 2020, pp.198

2020

2020

Asa Lind’in Kumkurdu Üçlemesinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

KURT B. , ÇELİK KURT E.

1ST INTERNATIONAL CONGRESS OF PEDAGOGICAL RESEARCH, Düzce, Turkey, 24 - 26 June 2020, pp.197

2019

2019

Türkiye, Avusturya ve Macaristan’daki Ana Dili Ders Kitaplarında Teknoloji Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

KURT B. , DEMİR N.

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.148-157

2019

2019

Avrupa Ortaokullarında Okutulan Ana Dili Ders Kitaplarında Türk İmgesi

DEMİR N., KURT B.

INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.139-147

2019

2019

Ispartalı Hakkı Efendi’nin Dil Bilgisine İlişkin Fikirleri ve Sözcük Türleri Tasnifi

GÜLMEZ M. , KURT B.

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.121-132

2019

2019

Ispartalı Hakkı Efendi’nin Lisan-ı Osmani Tedrisatı Hakkındaki Konferanslarına Göre Dönemin Rüştiye Mekteplerinde Türkçe Eğitimi

KURT B. , GÜLMEZ M.

III. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019, pp.111-120

2019

2019

ISPARTALI HAKKI’NIN DİL BİLGİSİNE İLİŞKİN FİKİRLERİ VE SÖZCÜK TÜRLERİ TASNİFİ

GÜLMEZ M., KURT B.

III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019

2019

2019

ISPARTALI HAKKI’NIN LİSAN-I OSMANİ TEDRİSATI HAKKINDAKİ KONFERANSLARINA GÖRE DÖNEMİN RÜŞTİYE MEKTEPLERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

KURT B. , GÜLMEZ M.

III. Uluslararası Türklerin DÜnyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 14 April 2019

2018

2018

Ömer Seyfettin Öykülerinden Hareketle Dönemin Türkçe Eğitimi Üzerine Çıkarımlar

KURT B.

ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1158-1162

2018

2018

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin Söz Varlığı Üzerine Bir İnceleme

KURT B.

ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1163-1169

2018

2018

Ana Dili Eğitiminde Kullanılan Ders Kitapları Üzerine Bir Karşılaştırma : Türkiye ve Macaristan Örneği

KURT B.

ANADOLU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 28 - 29 December 2018, pp.1170-1181

2018

2018

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Türkçeye Maruz Kalma Durumları

KURT B. , Çakmakcı C. C.

II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.405-414

2018

2018

Eski ve Yeni Türkçe Ders Kitaplarının Şekil, Tür, İçerik ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Karşılaştırma

KURT B.

II. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.83-94

2018

2018

Eski ve Yeni Türkçe Ders Kitaplarının Şekil, Tür ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştıma

KURT B.

II. TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Üsküp, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.0-1

2017

2017

Yabancı Dil Öğretim İlkelerine Göre Gagauz Öğrencilere Verilen Türkiye Türkçesi Eğitiminin İncelenmesi

KURT B.

I. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.533-550

2017

2017

Türkiye ve Macaristan’da Ana Dili Eğitiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Karşılaştırması

KURT B.

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 18 - 21 October 2017, pp.407

2017

2017

Macaristan’da Yaşayan Türk Çocukların Ana Dili (Türkçe) Eğitimi

KURT B.

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.407

2017

2017

TÜRKİYE VE MACARİSTAN’DA ANA DİLİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI

KURT B.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.407

2017

2017

MACARİSTAN’DA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARIN ANA DİLİ (TÜRKÇE) EĞİTİMİ

KURT B.

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.407

2016

2016

Avrupa’da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türkçe ve Türkçe Eğitimi Hakkındaki Görüşleri (Macaristan Elte Örneği)

KURT B.

X. INTERNATIONAL TURKIC CULTURE, ART AND PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM, 21 - 27 September 2016, pp.335-342

2016

2016

Türkiye Türkçesi Öğrenen Gagavuz Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi

KURT B.

V. INTERNATIONALTURKIC ART, HISTORY AND FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES, KOMRAT, Moldova, 13 - 16 April 2016, pp.289-296

Awards

April 2018

April 2018

Dil, Kültür ve Edebiyat Konusunda Akademik Yayın Ödülü ve Bilim Ödülü

Uluslararası Vizyon Üniversitesi (Gostivar- Makedonya)Citations

Total Citations (WOS): 2

h-index (WOS): 1