Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Klasik Anlatı Sineması

Doruk Yayınları, İstanbul, 2023

"İnsan Olmak Kolay Değil: İkinci Kattan Şarkılar (2000)'da Kara Mizah"

in: Medya ve Mizah, "Kuruoğlu H., Boz M.", Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.431-446, 2016

Sinemada Kara Mizah

in: Sinema Neyi Anlatır, "Oluk Ersümer A.", Editor, Hayalperest Yayınları, İstanbul, pp.297-320, 2015

Klasik Anlatı Sineması

Hayalperest Yayınları, İstanbul, 2013

Klasik Anlatı Sineması

Hayalet Kitap, İstanbul, 2008

Other Publications

Metrics

Publication

9

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1