Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme/Muhasebe, Turkey

 • 1996 - 2000 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman, Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Gazi University, İibf, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Yeni Maliyet Yaklaşımlarının Konaklama İşletmeleri Açısından Uygulanması Ve Bir Uygulama

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 1999 Postgraduate

  Enflasyon Muhasebesinde Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Bir Uygulama Örneği

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English