Ögrenim Bilgisi


Doktora
2008 - 2012
Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Klinik Bilimler, Restoratif Diş Tedavisi, Türkiye

Lisans
2003 - 2008
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,Klinik Bilimler, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Proje Yönetimi, Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projesi Hazırlama ve Uygulama Semineri, Akdeniz Üniversitesi, 2022
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) ve Toplumsal Destek Projeleri (TDP), Akdeniz Üniversitesi, 2021
Mesleki Eğitim, İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Hakkında Temel Eğitim Kursu, Akdeniz Üniversitesi, 2018
Sağlık ve Tıp, İlk Yardım Eğitim Programı, Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, 2017
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Akdeniz Üniversitesi, 2015
Mesleki Eğitim, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2014

Yaptığı Tezler

Doktora, Mine yüzeyinin farklı rezinlerle kaplanması ve sitrik asidin flor, nano-hidroksiapatit ve kazein ile modifiye edilmesi işlemlerinin dental erozyonu önlemedeki etkinliklerinin incelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Bilimler, Restoratif Diş Tedavisi, 2012

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç. Dr.
2020 - Devam Ediyor
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi
2018 - 2020
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Yrd. Doç. Dr.
2015 - 2018
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Evaluation of surface characteristic and bacterial adhesion of low-shrinkage resin composites
  Can D. B., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., Ozyurt Ö.
  MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, cilt.84, sa.8, ss.1783-1793, 2021 (SCI-Expanded)
 2. Mechanical properties of glass-fibre-reinforced composite posts after laser irradiation with different energy densities
  KIRMALI Ö., AKCAKUS BATTAL T., TÜRKER N., DÜNDAR A.
  AUSTRALIAN ENDODONTIC JOURNAL, cilt.47, sa.1, ss.34-42, 2021 (SCI-Expanded)
 3. Do resin-based composite CAD/CAM blocks release monomers?
  BARUTCİGİL K., DÜNDAR A., BATMAZ S. G., YILDIRIM K., BARUTÇUGİL Ç.
  CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, cilt.25, sa.1, ss.329-336, 2021 (SCI-Expanded)
 4. Surface properties and bacterial adhesion of bulk -fill composite resins
  Bilgili D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., Tayfun D., Ozyurt Ö.
  JOURNAL OF DENTISTRY, cilt.95, 2020 (SCI-Expanded)
 5. Discoloration and translucency changes of CAD-CAM materials after exposure to beverages
  BARUTÇUGİL Ç., Bilgili D., BARUTCİGİL K., DÜNDAR A., BÜYÜKKAPLAN U. Ş., Yilmaz B.
  JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.122, sa.3, ss.325-331, 2019 (SCI-Expanded)
 6. Efficacy of Using Erbium, Chromium-Doped: Yttrium Scandium Gallium Garnet Laser-Treated Dentine in a Dentine Barrier Test Device
  Ulker M., Ulker H. E., Botsali M. S., DÜNDAR A.
  NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.21, sa.10, ss.1311-1316, 2018 (SCI-Expanded)
 7. Effects of citric acid modified with fluoride, nano-hydroxyapatite and casein on eroded enamel
  DÜNDAR A., ŞENGÜN A., Baslak C., Kus M.
  ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, cilt.93, ss.177-186, 2018 (SCI-Expanded)
 8. Color of bulk-fill composite resin restorative materials
  Barutcigil C., BARUTCİGİL K., ÖZARSLAN M. M., DÜNDAR A., Yilmaz B.
  JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.30, sa.2, 2018 (SCI-Expanded)
 9. Evaluation of the permeability of five desensitizing agents using computerized fluid filtration
  DÜNDAR A., Yavuz T., Orucoglu H., Daneshmehr L., YALÇIN M. Z., Sengun A.
  Nigerian Journal of Clinical Practice, cilt.18, sa.5, ss.601-606, 2015 (SCI-Expanded)
 10. Antibacterial effect of dental cements evaluated using agar diffusion test
  Dundar A., Karacam N., Yavuz T., Ozturk N., Pinarkara Y.
  JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.29, sa.15, ss.1535-1542, 2015 (SCI-Expanded)
 11. Dental approach to erosive tooth wear in gastroesophageal reflux disease
  Dundar A., Sengun A.
  AFRICAN HEALTH SCIENCES, cilt.14, sa.2, ss.481-486, 2014 (SCI-Expanded)
 12. Cytotoxicity evaluation of dentin contacting materials with dentin barrier test device using erbium-doped yttrium, aluminum, and garnet laser-treated dentin
  Ulker H. E., Ulker M., Botsali M. S., Dundar A., Acar H.
  Human and Experimental Toxicology, cilt.33, sa.9, ss.949-955, 2014 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Akıllı Kromatik Teknolojili Dental Kompozitlerin Renk Stabilitesinin Değerlendirilmesi: İn Vitro Çalışma
  YILDIZ B., BATMAZ S. G., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.358-366, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Effect of Cavity Disinfection Protocols on Microtensile Bond Strength of Universal Adhesive to Dentin
  BİLGİLİ CAN D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  ODOVTOS : INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, 2022 (ESCI)
 3. Evaluation of the shear bond strength of zirconia to a self-adhesive resin cement after different surface treatment
  Akar T., Dündar A., Kırmalı Ö., Üstün Ö., Kapdan A., Er H., Kuştarcı A., Er K., Yılmaz B.
  Dental and Medical Problems, cilt.58, sa.4, ss.463-472, 2021 (ESCI)
 4. Besinleri ve ağız ortamını taklit eden sıvıların restoratif materyalerin yüzey pürüzlülğüne etkisi
  DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., BİLGİLİ CAN D.
  ANADOLU KLİNİĞİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.26, sa.1, ss.98-107, 2021 (Hakemli Dergi)
 5. Farklı beyazlatma sistemlerinin etkinliğinin karşılaştırılması
  Batmaz S. G., Barutçugil Ç., Dündar A., Yıldız B.
  Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.119-124, 2021 (Hakemli Dergi)
 6. EFFECT OF FOOD AND ORAL SIMULATING LIQUIDS ON THE SURFACE ROUGHNESS OF RESTORATIVE MATERIALS
  BİLGİLİ CAN D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  ANATOLIAN CLINIC JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.98-107, 2021 (Hakemli Dergi)
 7. Bulk Fill Kompozit Rezinlerin İki Farklı Tabaka Kalınlığında ve Işık Gücünde Polimerize Edilmesinin Kompozitin Basma Dayanımına Etkisi
  DÜNDAR A., BATMAZ S. G., BARUTÇUGİL Ç., YILDIZ B.
  European Journal of Research in Dentistry, 2021 (Hakemli Dergi)
 8. In vivo performance of near-infrared light transillumination for dentine proximal caries detection in permanent teeth
  DÜNDAR A., CIFTCI M. E., Isman O., AKTAN A. M. B.
  SAUDI DENTAL JOURNAL, cilt.32, sa.4, ss.187-193, 2020 (ESCI)
 9. Farkli cila sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerine etkisi.
  BİLGİLİ D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., ÖCAL İ. B.
  7tepe Klinik, cilt.16, sa.2, ss.147-153, 2020 (Hakemli Dergi)
 10. Güncel Kompozitlerin Farklı Tabakalama Teknikleriyle Uygulanmasının Mikro-sızıntı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Öcal İ. B., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., HARORLI O. T.
  Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.51-58, 2020 (Hakemli Dergi)
 11. Long-term monomer elution from bulk-fill composite resins
  DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., BATMAZ S. G., YILDIRIM K., GÜÇLÜER Ö.
  Annals of Medical Research, cilt.27, sa.10, ss.2731, 2020 (Hakemli Dergi)
 12. Ofis Tipi Beyazlatma Uygulamasının Renklendirilmiş Farklı Tip Kompozit Rezinlerin Renk Değişimi Üzerine Olan Etkisi
  DÜNDAR A., TAYFUN D., BARUTÇUGİL Ç., ÖCAL İ. B., HARORLI O. T.
  Akdeniz Tıp Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.307-311, 2019 (Hakemli Dergi)
 13. EFFECTS OF COLORANT BEVERAGES ON SURFACE ROUGHNESS AND DISCOLORATION OF NANOHYBRIT AND GINGIVA-COLORED COMPOSITE
  DÜNDAR A., ÖCAL İ. B., Batmaz S. G., HARORLI O. T., BARUTÇUGİL Ç., BAYRAKTAR N.
  CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH, cilt.43, sa.1, ss.32-40, 2019 (Hakemli Dergi)
 14. Ofis Tipi Beyazlatma Uygulamasının Renklendirilmiş Farklı Tip Kompozit Rezinlerin Renk Değişimi Üzerine Olan Etkis
  DÜNDAR A., TAYFUN D., BARUTÇUGİL Ç., ÖCAL İ. B., HARORLI O. T.
  AKDENİZ TIP DERGİSİ, cilt.5, sa.2, ss.307-311, 2019 (Hakemli Dergi)
 15. Komplike Kron Kırığı Tedavisinin Beş Yıllık İzlemi
  DÜNDAR A., ÖZTÜRK B.
  Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.1, sa.4, ss.276-280, 2015 (Hakemli Dergi)
 16. DENTAL EROZYONUN ETİYOLOJİSİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
  DÜNDAR A., ŞENGÜN A.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.63-67, 2014 (Hakemli Dergi)
 17. Çürük Tespit Boyalarının Çürükten Etkilenmiş Dentine Kompozitlerin Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi
  Yalçin M., Cebe F., Cebe M. A., Dündar A., Öztürk B., Şengun A.
  Cumhuriyet Dental Journal, cilt.17, sa.2, ss.135-142, 2014 (Hakemli Dergi)
 18. Evaluation of antibacterial effects of pulp capping agents with direct contact test method
  Yalcin M., Arslan U., Dundar A.
  European Journal of Dentistry, cilt.8, sa.1, ss.95-99, 2014 (Scopus)
 19. Fissür örtücülerin in vitro sitotoksisitesi
  ÜLKER H. E., ÜLKER M., YALÇIN M., DÜNDAR A.
  Acta Odontologica Turcica, cilt.31, sa.1, ss.7-12, 2014 (Hakemli Dergi)
 20. A comparison of the bond strength of different adhesive systems to dentin contaminated with chloroform
  ŞİMŞEK N., YALÇIN M., AHMETOĞLU F., KELEŞ A., DÜNDAR A., DAYI B.
  Journal of Restorative Dentistry, cilt.2, sa.1, ss.41-45, 2014 (Hakemli Dergi)
 21. Tükürük akışını azaltan sistemik hastalıklar
  DÜNDAR A., ŞENGÜN A.
  TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ, sa.135, ss.72-79, 2013 (Hakemsiz Dergi)
 22. Effect of salivary contamination on micro tensile bond strength of self etch adhesives systems after bonding procedure
  YALÇIN M., ŞİMŞEK N., KELEŞ A., AHMETOĞLU F., DÜNDAR A., UMAR İ.
  Journal of Restorative Dentistry, cilt.1, sa.2, ss.55-59, 2013 (Hakemli Dergi)
 23. İki farklı adeziv sistemin çeşitli kaide maddeleri ile dentine bağlanma dayanımının belirlenmesi
  CEBE F., CEBE M. A., DÜNDAR A., BAHŞİ E., ÖZTÜRK B.
  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.20, ss.152-158, 2011 (Hakemsiz Dergi)
 24. Ca OH 2 uygulandıktan sonra farklı bekleme sürelerinin adezivlerin dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi
  CEBE F., CEBE M. A., KOCABAŞOĞLU A., ÖZTÜRK B.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.102-107, 2011 (Hakemli Dergi)
 25. Yedinci Jenerasyon Adeziv Sistemlerinin Dentine Makaslama Bağlanma Dayanımlarının Karşılaştırılması
  ŞENGÜN A., YALÇIN M., KOCABAŞOĞLU A.
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.156-160, 2009 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumlulukları
  Yıldız B., Dündar A., Barutçugil Ç.
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - Cilt 2, Prof. Dr. Cem EVEREKLİOĞLU, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.209-224, 2021
 2. Diş Hekimliğinde Probiyotikler
  BATMAZ S. G., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, GECE KİTAPLIĞI, ss.275-298, 2021

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Investigation of Roughness, Permeability and Bacterial Adhesion of Dentin Treated with Different Desensitizers
  Dündar A., Yılmaz K., Barutçugil Ç., Koyuncu Özyurt Ö.
  11th ConsEuro Congress, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2022, ss.119
 2. The Effect of Expiration Date on Microhardness and Water Solubility of Resin Composites
  YILDIRIM K., BARUTÇUGİL Ç., DÜNDAR A.
  10th Virtual ConsEuro 2021 Congress, 22 Nisan 2021
 3. ANTERİOR POLİDİASTEMALARA EŞLİK EDEN ŞEKİL VE RENK BOZUKLUĞUNUN KOMBİNE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU
  AYAZ İ., DÜNDAR A.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2020, ss.130-131
 4. ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARDA KULLANILAN UNIVERSAL ADEZİVİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  YILDIZ B., BATMAZ S. G., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.291-292
 5. MDP-MONOMER İÇEREN GÜNCEL UNİVERSAL ADEZİVLERİN DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMLARININ İNCELENMESİ.
  BATMAZ S. G., YILDIZ B., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  İzmir Demokrasi Üniversitesi, Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.309-310
 6. Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Farklı TabakaKalınlıklarında Ve Farklı ışık Güçlerinde PolimerizeEdilmesinin Kompozitin Dönüşüm Derecesine Etkisi
  DÜNDAR A., Batmaz S. G., BARUTÇUGİL Ç.
  ErciyesÜniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Şubat 2020
 7. Bulk Fill Kompozit Rezinlerin Farklı Tabaka Kalınlıklarında ve Farklı Işık Güçlerinde Polimerize Edilmesinin Sitotoksisitesine Etkisi
  BATMAZ S. G., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.467-473
 8. İki farklı ışıklama modunun bulk fill kompozit rezinlerin renk değişimine etkisinin değerlendirilmesi.
  YILDIZ B., Batmaz S. G., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1. Genç Akademisyenler Kongresi, Türkiye, 20 - 21 Şubat 2020
 9. Diş Hekimliği Öğrencileri Tarafından Yapılan İndirekt Posterior Restorasyonların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Klinik Çalışma
  ÇETİN N., AYAZ İ., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  23. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.6
 10. Bulk-fill kompozit rezinlerin yüzey özelliklerinini ve bakteriyel adezyonunun incelenmesi.
  BİLGİLİ D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., TAYFUN D., KOYUNCU ÖZYURT Ö.
  23. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.40
 11. Kompozit kalınlığının ve ışık şiddetinin bulk-fill kompozitlerin mikro sertliğine etkisi.
  BATMAZ S. G., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  23. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.43
 12. Direkt Kompozit Rezin Restorasyonlar ile Anterior Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu
  YILDIZ B., ÇETİN N., DÜNDAR A.
  Restoratif Dişhekimliği Derneği 23. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.83
 13. Rezin Esaslı CAD/CAM Bloklardan Monomer Salınımının İncelenmesi
  BARUTÇUGİL Ç., DÜNDAR A., BATMAZ S. G., YILDIRIM K.
  22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.83
 14. Düşük Polimerizasyon Büzülmesi Gösteren Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüklerinin Değerlendirilmesi
  TAYFUN D., BİLGİLİ D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018
 15. MDP-Monomer İçeren Üniversal Adezivlerin Dentine Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirmesi
  BİLGİLİ D., BAYRAKTAR N., TAYFUN D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.85
 16. Farklı dezenfeksiyon protokollerinin MDP içeren üniversal bir adeziv sistemin dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi.
  DÜNDAR A.
  22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018
 17. Düşük Viskoziteli Bulkfill Kompozitlerden Salınan Reaksiyona Girmemiş Monomerlerin Değerlendirilmesi.
  IŞIK S. G., YILDIRIM K., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  22. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018
 18. İlave Polimerizasyonun Bulk-Fill Kompozit Rezinlerden Salınan Artık Monomer Üzerindeki Etkisi
  YILDIRIM K., DÜNDAR A., BATMAZ S. G., BARUTÇUGİL Ç.
  22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.35-36
 19. Etch and Rinse Yöntemiyle Uygulanan Üniversal Adezivlerin Mineye Mikro-Gerilim Bağlanma Dayanımının Karşılaştırılması
  BAYRAKTAR N., BİLGİLİ D., TAYFUN D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç.
  22. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.90
 20. Güncel CAD/CAM materyallerin renk ve translusensliklerinin incelenmesi.
  BARUTÇUGİL Ç., BİLGİLİ D., BARUTCİGİL K., DÜNDAR A., BÜYÜKKAPLAN U. Ş.
  21. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.83
 21. Renklendirici içeceklerin gingiva kompoziti üzerindeki pürüzlülük etkilerinin incelenmesi
  DÜNDAR A., ÖCAL İ. B., IŞIK S. G., HARORLI O. T., BARUTCİGİL Ç., BAYRAKTAR N.
  Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017
 22. Güncel kompozitlerin farklı tabakalama teknikleriyle uygulanmasının mikrosızıntı üzerine etkilerinin incelenmesi
  DÜNDAR A., ÖCAL İ. B., BARUTÇUGİL Ç.
  21. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.37
 23. Renkleşmiş farklı tip kompozit rezinlerde in-office beyazlatmanın renk tonu değişimine etkisi.
  Tayfun D., Dündar A., Barutçugil Ç., Öcal İ. B., Harorlı O. T.
  21. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.39
 24. Farklı cila sistemlerinin kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülükleri üzerine etkisi
  BİLGİLİ D., DÜNDAR A., BARUTÇUGİL Ç., ÖCAL İ. B.
  21. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.35
 25. Renklendirici içeceklerin nanohibrit ve gingiva renkli kompozitlerin renk değişimleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  DÜNDAR A., ÖCAL İ. B., IŞIK S. G., HARORLI O. T., BARUTCİGİL Ç., BAYRAKTAR N.
  Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017
 26. Renkleşmiş farklı tip kompozit rezinlerde in office beyazlatmanın renk tonu değişimine olan etkisi
  Tayfun D., Dündar A., Barutcigil Ç., Öcal İ. B., Harorlı O. T.
  Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017
 27. Renklendirici içeceklerin gingiva kompoziti üzerindeki yüzey pürüzlülük etkilerinin incelenmesi.
  DÜNDAR A., ÖCAL İ. B., BATMAZ S. G., HARORLI O. T., BARUTÇUGİL Ç., BAYRAKTAR N.
  21. Restoratif Diş Hekimliği Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.40
 28. Color stability of novel bulk-fill composites.
  BARUTCİGİL Ç., BARUTCİGİL K., ÖZARSLAN M. M., DÜNDAR A.
  Academy of Dental Materials Annual Meeting, 2016, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 Ekim 2016, cilt.32, ss.29-30
 29. An 18-month evaluation of different adhesive materials in non-carious cervical lesions.
  CEBE F., CEBE M. A., DÜNDAR A., ŞAHMAN H.
  104th FDI Annual World Dental Congres, 7 - 10 Eylül 2016
 30. IN VIVO PERFORMANCE OF NEAR-INFRARED LIGHT TRANSILLUMINATION FOR PROXIMAL CARIES DETECTION
  DÜNDAR A., ÇİFTÇİ M. E., İŞMAN Ö., ALİ MURAT A.
  21st Congress of Balkan Stomotological Society, 12 - 15 Mayıs 2016
 31. Evaluation of Antibacterial Effect of Cements Using Agar Diffusion Test.
  YAVUZ T., KARAÇAM N., DÜNDAR A., ÖZTÜRK A. N., TÜRK DAĞI H.
  47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 Ekim 2015
 32. Tooth Pontic Bridge with Fiber Reinforcement Ribbon: 3 Case.
  DÜNDAR A., BIÇAKCI H., ZENCİRLİ Ö.
  . 47th Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR), 15 - 17 Ekim 2015
 33. Flor, nano-hidroksiapatit ve kazein ile modifiye edilmiş sitrik asidin erozyona uğratılmış mine üzerindeki etkileri’
  DÜNDAR A., ŞENGÜN A., BAŞLAK C.
  18. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2013
 34. Protective Effect of Novel Resin Coating Systems Against Acidic Challenge on Eroded Enamel
  DÜNDAR A., ŞENGÜN A.
  FDI 101st Annual World Dental Congress, 28 - 31 Ağustos 2013
 35. CYTOTOXICITY EVALUATION OF DENTAL MATERIALS WITH DENTIN BARRIER TEST USING ER,CR:YSGG LASER TREATED DENTIN
  ÜLKER H. E., ÜLKER M., BOTSALI M. S., DÜNDAR A.
  18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Skopje, 25-28 April 2013, 25 - 28 Nisan 2013
 36. Microtensile bond strengths of eight one-step self etch adhesives.
  ÇETİN A. R., Üre Z., DÜNDAR A., ÖZTÜRK B., ÜLKER H. E.
  6th PanEuropean Region/ The International Association for Dental Research Meeting, PER/IADR Congress. Helsinki, Finland, 2012., 14 - 16 Eylül 2012
 37. Evaluation of antibacterial effectiveness of 8 adhesive cements against oral bacteria
  DÜNDAR A., KARACAM N., YAVUZ T., ÖZTÜRK A. N., PINARKARA Y.
  17th Congress of Balkan Stomotological Society, 3 - 06 Mayıs 2012
 38. Farklı adeziv sistemlerinin kloroform ile kontamine edilmiş dentin yüzeylerine bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması
  ŞİMŞEK N., YALÇIN M., AHMETOĞLU F., KELEŞ A., KOCABAŞOĞLU A., DAYI B.
  Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, 27 - 28 Nisan 2012
 39. Fissür örtücülerin in vitro sitotoksisitesi
  ÜLKER H. E., ÜLKER M., YALÇIN M., DÜNDAR A.
  İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Ko, 26 - 28 Nisan 2012
 40. Micro-tensile bond strength of two different adhesives to dentin contaminated with natural saliva
  YALÇIN M., ŞİMŞEK N., KELEŞ A., AHMETOĞLU F., KOCABAŞOĞLU A., UMAR İ.
  5th ConsEuro Meeting, 13 - 15 Ekim 2011
 41. Direct pulp capping with a self-etching adhesive: a preliminary clinical follow up study
  ÇOBANOĞLU N., KOCABAŞOĞLU A., ÇETİN A. R., ÖZER F.
  5th ConsEuro Meeting, 13 Ekim 2011
 42. Effect of thermal and load cycling on microleakage in class ll restorations.
  ÜLKER M., YEŞİLYURT C., KOCABAŞOĞLU A.
  16th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011
 43. One year clinical evaluation of porcelain laminate veneers: Clinical reports
  KOCABAŞOĞLU A., Üre Z., ÖZTÜRK B.
  16th Congress of Balkan Stomotological Society, 28 - 30 Nisan 2011
 44. Five-year water degradation of eight self-etching adhesives bonded to dentin
  ÜLKER M., ÜLKER H. E., KOCABAŞOĞLU A., ŞENGÜN A., ZORBA Y. O.
  89th General Session Exhibition of IADR, 16 - 19 Mart 2011
 45. Direkt kontak test yöntemiyle pulpa kapaklama materyallerinin antibakteriyel etkinliklerinin değerlendirilmesi.
  YALÇIN M., ARSLAN U., KOCABAŞOĞLU A.
  15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010
 46. Üç farklı çürük boyayıcı ajan uygulanmış ve sonradan çürüğü kaldırılmış olan dişlerde makaslanma bağlanma dayanımının karşılaştırılması.
  YALÇIN M., CEBE F., CEBE M. A., KOCABAŞOĞLU A., ÖZTÜRK B., ŞENGÜN A.
  15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010
 47. Ca(OH)2 uygulandıktan sonra farklı bekleme sürelerinin adezivlerin dentine bağlanma dayanımı üzerine etkisi
  CEBE F., CEBE M. A., ÖZTÜRK B., KOCABAŞOĞLU A.
  15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010
 48. Evaluation of the permeability of five desensitizing agents
  KOCABAŞOĞLU A., YAVUZ T., ORUÇOĞLU H., DANESHMEHR L., YALÇIN M., ŞENGÜN A.
  88th General Session Exhibition of the IADR, 14 - 17 Temmuz 2010
 49. Osteogenezis İmperfekta
  ŞENGÜN A., KOCABAŞOĞLU A.
  14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2009
 50. İki farklı adeziv sistemin çeşitli kaide maddeleri ile dentine bağlanma dayanımının belirlenmesi
  KAHVECİ F., CEBE M. A., KOCABAŞOĞLU A., ÖZTÜRK B., BAHŞİ E.
  14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2009
 51. Comparison of shear bond strength of seventh generation adhesives to dentin
  ŞENGÜN A., YALÇIN M., KOCABAŞOĞLU A.
  14th Congress of Balkan Stomotological Society, 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Association, 06 Mayıs 2008 - 09 Mayıs 2009
 52. Reattachment of a crown-root fractured lateral incisor using original tooth fragment (Case Report)
  ÖZTÜRK B., KOCABAŞOĞLU A.
  16th Congress of the Balkan Stomatological Society, 28 Nisan 2011

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi
2016 - Devam Ediyor Farabi Programı Kurum Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi
2019 - 2020 Fakülte Kurulu Üyesi Akdeniz Üniversitesi
2014 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Verdiği Dersler

Restoratif Diş Tedavisi, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Restoratif Diş Tedavisi (KE), Lisans, 2021 - 2022
Restoratif Diş Tedavisi (KE), Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Restoratif Diş Tedavisi, Lisans, 2020 - 2021

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Akdeniz Dental Journal, Değerlendirme Kurul Üyesi, 2022 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Annals of Medical Research, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2019
Chinese Herbal Medicines, ESCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
Cumhuriyet Dental Journal, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2019
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2019
NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Academy of Dental Materials Conference, Katılımcı, California, Amerika Birleşik Devletleri, 2016
21th Congress of BASS, Katılımcı, Banja Luka, Bosna-Hersek, 2016
FDI ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, Katılımcı, Poznan, Polonya, 2016

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Konservatif Diş Tedavisi