Education Information

Education Information

 • 2016 - 2023 Doctorate

  Konya Technical University, Graduate Educatıon, Traınıng And Research Instıtute, Mimarlık, Turkey

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Archıtecture, Mimarlık , Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Evrensel Tasarım İlkelerine Uygun Konut ve Konut Çevresi Tasarlama Kılavuzu Önerisi: Kapalı Konut Yerleşkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

  Konya Technical University, Graduate Educatıon, Traınıng And Research Instıtute, Architecture

 • 2016 Postgraduate

  Kapalı Konut Yerleşkelerinin Antalya Kenti Örneğinde İncelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate German

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Sosyal Bilimler Proje Yazım Atölyesi

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi