Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afiş Tasarımında Okunurluk, Okunabilirlik ve "Yavaş Hareketi"

“Her yer, Her şey ve Sonrası” 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 04 October 2019, pp.385-394

Logo Tasarımlarının Tipografiden Uzaklaşarak İkona Dönüşmesi Üzerine Bir İnceleme

21. Yüzyılda Türk Sanatı: Meseleler ve Çözüm Önerileri, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, no.1, pp.239-244

Bir Sanat Eserinin Pedagojik Eleştiri Örneği

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, vol.1, pp.63-69

Graphic Design Analysis Of Stamp Designs in Antalya

International Congress on Social Sciences, China to Adriatic - V TOKYO SUMMIT, Tokyo, Japan, 18 - 25 September 2017, vol.1, pp.11

Moda Konulu Pul Tasarımlarının Grafik Tasarım Yönünden Analizi

International Congress on Fashion Art Design INFAD-1, Gaziantep, Turkey, 20 - 23 May 2017

Türk Kültüründe Yer Alan Damgalar ve Dağ Keçisi Motifi

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.83-92 Sustainable Development

Nasreddin Hoca Konulu Pul Tasarımlarının Grafik Tasarım Yönünden Analizi

3. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2016, pp.240-247

Antalya’da Basılan Gazetelerin Sayfa Tasarımlarının Grafiksel Yönden İncelenmesi

3. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, Antalya, Turkey, 27 - 30 November 2016, pp.412-425

Dizi Film Jeneriklerinde Görsel Öğelerin Kullanımı

1.INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.1, pp.32-41

Pul Tasarımlarına Konu Olan Türk Ressamlara Ait Tabloların Tematik Yönden İncelenmesi

II. International Thessaloniki Art Arts Education, Selanik, Greece, 8 - 11 December 2016, pp.204-221

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması

International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Belgrade, Serbia, 20 - 23 October 2016

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.16

Uçuş Esnası Dergilerinin Sayfa Tasarım Öğeleri Açısından Karşılaştırılması

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Belgrad, Montenegro, 20 - 23 October 2016, pp.16

Mevlana Konulu Pul Tasarımlarının Grafik Tasarım Yönünden Analizi ve Yorumlanması

3. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.3, pp.25-32

Türk Destan ve Masallarının Çoklu Ortama Aktarılarak E Kitap Oluşturulmasına Yönelik Bir Öneri

IX. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu, Verona, Italy, 7 - 11 September 2015

Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2012, vol.5

Müzelerin Konuşma Arzusu

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi. 38. ICANAS - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.350-351

Books & Book Chapters

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN RAPORLAŞTIRILMASI

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Savaş BAŞTÜRK, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.447-471, 2013

Metrics

Publication

26

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals