Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Zile Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yükseokulu, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Müşteri-Çalışan Bağının Memnuniyet, Algılanan Değer ve Davranışsal Niyet ile İlişkisi

  Akdeniz University, Institute of Social Sciences

 • 2012 Postgraduate

  Hizmet Sektöründe Kalite ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

  Duzce University, Instıtute Of Socıal Scıences