Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Ad , Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Pamukkale University, Faculty Of Health Scıences, Halk Sağlığı Hemşireliği Ad, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ege University, Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Sağlığı Geliştirme Modellerine Dayalı Hemşirelik Girişimlerinin Göçmen Kadınlarda Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi Sustainable Development

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik / Halk Sağlığı Hemşireliği

 • 2001 Postgraduate

  Denizli İl Merkezinde Doğum Yapan Kadınların Emzirme Tutumlarının Değerlendirilmesi.

  Pamukkale University, Antalya Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Ad

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022 Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği, Sistematik Derleme ve Meta-analiz Eğitim Programı,

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi,

 • 2021AB Stratejik Ortaklık Projeleri ve Deneyim Paylaşımı,

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2021Temel İş Sağliği ve Güvenliği Yenileme Eğitimi

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2020Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi-1,

  Health&Medicine , Akeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

 • 2019EBSCO Information Services Customer Training Success Certificate of Complemention, EBSCOhost Databases and Services Training

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2019Halk Sağlığı Araştırmacıları İçin Kalitatif Veri Analizi Kursu

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2019Özgelişim Seminerleri I-Hemşirelik Sürecinin Öğretimi ve Kullanımında Ortak Dil Ouşturma,

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2019Hemşirelik Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu,

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2018SPSS Uygulamalı Veri Girişi ve Yönetimi Atölyesi,

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi

 • 2018Meta-Analiz Kursu,

  Vocational Course , Akdeniz Üniversitesi

 • 2016Sağlık Araştırmalarında İstatiksel Güç Analizi ve Örnek Büyüklüğü Belirlenmesi Kolokyumu,

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 • 2014“Klinik Eğitimde Ölçme-Değerlendirme Kursu”

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

 • 2014Çocuklarda Aşı Uygulamaları

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

 • 2013“Elektronik Bakım Süreci Kolokyumu”

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

 • 2012Meme Kanseri Hemşireliği Kursu

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu

 • 2011“Eğitim Öğretim Etkinliklerinde Ölçme-Değerlendirme Kursu

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü

 • 2010Kaltatif Araştırmalar Kursu

  Education Management and Planning , XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir.

 • 2010IX.Araştırma Yöntemleri Semineri, Nitel Araştırma ve Analizi ( NVivo 8 Programı Ugulamalı)

  Education Management and Planning , IX. Araştırma Yöntemleri Semineri

 • 2009Hemşirelikte Kavramsal Model Kullanımı Çalıştayı

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu

 • 2009Profesyonellik ve Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Semineri

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi , Antalya Sağlık Yüksekokulu

 • 2009Yapısal Eşitlik Modellemesi

  Education Management and Planning , ODTÜ-SEM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

 • 2009Niteliksel Araştırmalar Çalıştayı

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Akseki Sağlık Yüksekokulu.

 • 2009"İstatiksel Veri Analizi" kursu,

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Akseki Sağlık Yüksekokulu.

 • 2008Profesyonellik ve Fizik Muayene

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu Akademik Seminerler,

 • 2008“Hemşirelik Araştırmalarının Projelendirilmesi İçin Proje Süreç Yönetimi (PCM) Çalıştay Programı”,

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu

 • 2007Alan ve Klinik Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri Kursu

  Education Management and Planning , 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Pamukkale Üniv., Denizli

 • 200710. Yılında Sağlık Yüksekokulları Toplantısı

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi, Antalya Sağlık Yüksekokulu

 • 2004“9.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım 2004.”

  Education Management and Planning , Hacettepe Üniversitesi, Ankara.