Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate madalyon ve ödül heykelciği

  • Undergraduate bitirme çalışması

  • Undergraduate heykel atölye ııı

  • Undergraduate animasyon modelleme

  • Undergraduate serbest anlatım tekniği

  • Undergraduate ahşap atölye

  • Undergraduate heykel restorasyonu