Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

  • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

  • Undergraduate Türk Dili II

  • Undergraduate Okul Deneyimi

  • Undergraduate Türkçe 2: Sözlü Anlatım

  • Undergraduate Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi