Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk

III. Uluslararası EUREFE Kongresi, 1 - 03 November 2019

SAĞLIK HİZMETLERİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KAMU EKONOMİSİ AÇISINDAN ANALİZİ

II. International Congress on Critical Debates in Social Sciences, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2019, vol.1, pp.1-203

Metrics

Publication

4