Achievements & Reputation

Publication

58

H-Index (WoS)

1

Congress and Symposium Activities

 • 13 May 2022 - 14 May 2022 Uluslararası Kemalpaşazâde (İbn Kemal) Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 25 December 2021 - 26 December 2021 İslam Felsefesinin Temel Sorunları Sempozyumu

  Invited Speaker

  Ankara, Turkey

 • 01 July 2020 - 01 July 2020 Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu

  Session Moderator

  Ankara, Turkey

 • 01 July 2020 - 01 July 2020 Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 December 2019 - 01 December 2019 Uluslararası Katılımlı Şehzâde Korkut Sempozyumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2019 - 01 September 2019 İslam Felsefesi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı-Günümüz Gençliğinin Zihin Problemleri Çalıştayı

  Attendee

  Iğdır, Turkey

 • 01 February 2019 - 01 February 2019 Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Seminerleri-7

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2018 - 01 December 2018 Doğumunun 200. Yılında Şehabettin Mercâni: İslâm Tefekküründe Tecdit ve İhya Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2018 - 01 October 2018 Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2018 - 01 May 2018 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education

  Attendee

  Vienna, Austria

 • 01 November 2017 - 01 November 2017 Değerler Eğitimi/Eşref-i Mahlukat İnsan

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 May 2017 - 01 May 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 01 May 2016 - 01 May 2016 2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

  Attendee

  Sarajevo, Bosnia And Herzegovina

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 International Multidisciplinary Conference

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2016 - 01 April 2016 Hz. Peygamber, Tevhit ve Vahdet-Gelin Birlik Olalım

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 December 2015 - 01 December 2015 Ünlü Türk Şairi Ahmedi'nin İskendername'sinde Felsefi Temalar

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2015 - 01 June 2015 Öncü Bir Eğitimci Olarak Nurettin Topçu ve Maarif Davamız

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 Fahrettin Razi Sonrası İlimler Tasnifi Literatürü- Celaleddin ed-Devvani: Enmuzecu'l ulum

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

  Attendee

  Kazan/TATARİSTAN, Russia

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Düşünce Hayatı

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2013 - 01 November 2013 Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu

  Attendee

  Çorum, Turkey

 • 01 November 2013 - 01 November 2013 Uluslararası 13.Yüzyılda Felsefe Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu

  Attendee

  Konya, Turkey