Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Post Doctorate of Medicine

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Pediatrik Hematoloji, Turkey

 • 1994 - 1999 Expertise In Medicine

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Akdeniz University, Faculty Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 2004 Expertise In Medicine

  Allojenik periferik kök hücre transplantasyonlarında hazırlayıcı rejime eklenen antimositglobulinin transplantasyon sonuçlarına etkisi

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Çocuk Hematoloji Bd

 • 1999 Expertise In Medicine

  Talasemi majörlü hastaların periferik kan eritroblastlarında FAS (CD95) yoğunluğu

  Akdeniz University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013Terapötik Aferez Sorumlu Hekim Sertifikası

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2012Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkez Sorumlusu Ruhsatı

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 • 2009Blood Stem Cell Transplantation:State of the Arts, Methods and Perspectives

  Health&Medicine , Ulm University

 • 2009Hücresel Tedavi Kursu

  Health&Medicine , 1.Ulusal HücreselTedavi ve Rejeneratij Tıp Kongresi, Kapodakya

 • 2003Radyosinovektomi Kursu

  Health&Medicine , Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Probleme Dayalı Öğrenme

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Probleme Dayalı Öğrenim Kursu

  Health&Medicine , Tıp Fakültesi