Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Selcuk University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2008 Expertise In Medicine

  AKUT PANKREATİTLİ HASTALARDA RESİSTİN, MONOSİTLERDEKİCD14 EXPRESYONU VE YÜKSEK DUYARLILIKLI CRP’NİNHASTALIĞIN ŞİDDETİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English