Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu İhalelerinde İhaleden Yasaklama Tedbiri

Uluslararası Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.168

İdari Yargılama Hukuku Açısından Davaya Müdahale

Hüquq Elminin Müasir Problemleri, 29 April - 01 May 2010

Books & Book Chapters

CUMHURİYETİN 100. YILINDA İDARİ YARGI VE İDARE HUKUKU

in: CUMHURİYET DÖNEMİ TOPLUM, KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARININ GELİŞİMİ, Prof. Dr. M. Hanifi MACİT, Editor, TASAV, Ankara, pp.153-161, 2023

Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi

in: SELÇUK HUKUK KONGRESİ II, Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN,Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL,Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK,Dr. Öğr. Üyesi Kemal ERDOĞAN,Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TOKAT,Dr. Öğr. Üyesi Oğuz YOLAL,Arş. Gör. Yasemin TÜRKMENOĞLU,Arş. Gör. Rabia Gökçe KOYUNCU,Arş. Gör. Emsalgül DOĞAN,Arş. Gör. Beşir Abidin HAMARAT,Arş. Gör. Zeynep Sena ACAR, Editor, on iki levha yayıncılık, İstanbul, pp.459-470, 2022

Eczanelerin İdari Denetimi ve Eczanelere Uygulanan İdari Yaptırımların Yargısal Denetimi

in: I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Prof. Dr. Hakan Hakeri,Av. Cahid DOĞAN,Ecz. İbrahim ANKARA,Ecz. Rezzan GÜNDAY, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.507-527, 2021

Tıbbi Hata ve Hasta Güvenliği

in: Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, Doç. Dr. Mustafa Levent ÖZGÖNÜL, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.25-30, 2021

İLAÇ HUKUKU BAĞLAMINDA İDARENİN SORUMLULUĞU

Oniki Levha Araştırma Yayıncılık, İstanbul, 2016

İdarenin Sorumluluğu

in: İdare Hukuku -II, Akıncı M., Avcı M., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.307-327, 2014 Sustainable Development

Türk İdaresinin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu

Oniki Levha Araştırma Yayıncılık, İstanbul, 2011

Metrics

Publication

27

Project

1
UN Sustainable Development Goals