Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Law, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  İlaç Hukuku bağlamında idarenin sorumluluğu

  Selcuk University, Hukuk Fakültesi, Hukuk

 • 2010 Postgraduate

  Türk İdare Hukuku açısından sağlık hizmetlerinden kaynaklanan sorumluluk Sustainable Development

  Selcuk University, Hukuk Fakültesi, Hukuk