Education Information

Education Information

 • 2000 - 2008 Doctorate

  Ege University, Ziraat Fakültesi/Fen, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Ege University, Ziraat Fakültesi/Fen, Bahçe Bitkileri, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ege University, Ziraat Fakültesi/Fen, Bahçe Bitkileri, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Domateste Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici’ye Karşı Dayanıklılık İçin Moleküler İşaretleyicilerin Belirlenmesi

  Ege University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

 • 2000 Postgraduate

  Besleyici Film Tekniğinde Yapılan Domates Yetiştiriciliğinde Fasılalı Akışın ve Bitki Tutunma Ortamlarının Etkileri Üzerine Araştırmalar

  Ege University, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English