Yazılı Kültür Dijital Kültür Bağlamında Mesajın Değişen Yapısı (Örnek Olay: Ana Brittanica Ansiklopedisi ile Ekşi Sözlük Karşılaştırması)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Communication, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Rıdvan Yücel

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA ŞEKER