“1950 Sonrası Türk Resim Sanatında Kolaj Bağlamında Soyut Eğilimler ve Resimsel Çözümlemeler.”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Drawing Art Major, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Seda DEVECİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU