Antalya ilinde ev sineği (Musca domestica L.) popülasyonlarının thiamethoxam’a karşı direnç durumunun belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Biyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Deniz Özoktaş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HÜSEYİN ÇETİN