“Psikolojik Yansıma Bağlamında Dışavurumcu Portre Çözümlemeleri.”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Drawing Art Major, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Atilla Özgün İŞCAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU