Antalya ili Kumluca ilçesinde, ev sineği (Musca domestica L.) popülâsyonlarında deltamethrin’e karşı direnç seviyelerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Gökhan Erdoğan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HÜSEYİN ÇETİN