Cistus spp. ve Sinapis arvensis L. bitkilerine ait polenlerin fizikokimyasal özellikleri ve bal arılarında (Apis mellifera L.) koloni gelişimi üzerine etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Institute of Science, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ İLASLAN

Supervisor: Fehmi Gürel