Antalya ilinde serada sebze yetiştiriciliğinde Bombus arısı (Bombus terrestris) kullanımının benimsenmesi ve yayılması üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Tarım Ekonomisi, Turkey

Approval Date: 2005

Student: Demet Danış

Supervisor: ORHAN ÖZÇATALBAŞ

Abstract:

Bu araştırmada, Antalya ilinde serada sebze yetiştiriciliğinde bombus arısı kullanan ve kullanmayan üreticilerin genel özellikleri belirtilmiş, bu yeniliğin benimsenmesini ve yayılmasını etkileyen sosyo-ekonomik özellikler, iletişim davranışları ve bilgi kaynaklan incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veriler 2004-2005 üretim sezonunda Antalya Merkez, Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde serada sebze yetiştiriciliği yapan 100 işletmeden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma bulguları sosyo-economic değişkenlerden gelir, traktör varlığı ve tarımsal yatırım yapmanın bombus arısı kullanımının erken benimsenmesi üzerine etkili olduğunu göstermektedir. İletişim davranışlarından en yakın şehre seyahat etme sıklığı, televizyon izleme, radyo dinleme ve fikir önderliğinin bombus arısı kullanımının erken benimsenmesi üzerine etkili olduğu saptanmıştır.