"1960 Sonrası Sanatta Yapay Objenin Yeri ve Resim Sanatına Yansımaları."


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Drawing Art Major, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Fatma Simge ŞAFAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÜLFET ILGAZ TOPCUOĞLU