İnşaat yapı malzemelerin elektriksel özelliklerinin belirlenmesi ve elektromanyetik ekranlama etkinliğinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mehmet Çakır

Supervisor: ŞÜKRÜ ÖZEN

Abstract:

Son yıllarda hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak elektromanyetik dalgaların kullanımı günden güne artmaktadır. Bundan dolayı elektromanyetik dalgaların oluşturduğu electromanyetik kirliliği,canlı üzerindeki etkileri ve bilgi güvenliği hakkında yapılan çalışmalar artmaktadır. Böylece inşaat yapı malzemelerin elektromanyetik dalgaları yutması ya da yansıtması önem çeken bir konu olmuştur. Bu çalışmada özellikle atık metal partiküllerin yapı malzemelerinde kullanılması ile oluşan yeni malzemelerin ekranlama etkinlikleri incelenmiştir. Bu amaçla kum yerine aynı hacim miktarların atık krom, çelik ve demir partikülleri kullanılarak 7 ayrı numune hazırlanmış ve ekranlama etkinlikleri ve dielektrik sabitleri değerlendirilmiştir. Yeni geliştirilen radar teknolojileri olsun yada gelişmekte olan GSM sektörü olsun çalışma alanları için 4.90-7.05 GHz aralığında araştırma ve geliştirme yapıldığı için ölçümler bu aralıkta yapılmıştır. Sonuç olarak %10 çelik partikülü içeren numune, %60 demir partikülü içeren numune den yaklaşık olarak 2 dB, hiçbir metal partikülü içermeyen numuneden ise 16 dB daha fazla yutma (soğurma) ekranlama etkinliği sağlamıştır.