Bireysel yatırımcıların davranışsal hata ve yanlılıklarının portföy getirileri üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Hasan Kalyoncu University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA SİMAY KÜÇÜKDURMAZ

Supervisor: Yunus Kılıç