Türkiye’deki Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Performansına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: İbrahim Yağlı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ULAŞ ÜNLÜ