Akdeniz Bölgesinde Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kışlık Ekmeklik Buğday Bitkilerinin Besin Elementi Konsantrasyonları ile Bazı Kalite Unsurları Arasındaki İlişkilerin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı, Turkey

Approval Date: 2016

Student: S.Bora Yalın

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞULE ORMAN