Professional development of pre-service english language teachers in line with the European Portfolio for Student Teachers of Language (EPOSTL)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Foreign Language Teaching Department, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Meltem Yümsek

Supervisor: MUSTAFA CANER

Abstract:

Son yıllarda mesleki gelişim üzerinde artan ilgi yansıtmanın ilgi çekmesini sağlamıştır. Mesleki gelişimin öğretmen eğitimi sırasında başlaması ve öğretmen adaylarının değişkenlik gösteren gereksinimleri yansıtmanın öğretmen eğitimdeki önemini artırmıştır. Öğretmen adaylarının yansıtma becerilerinin gelişimi öğretmen eğitmenlerinin kişisel çabalarıyla sürdürülmektedir. Yanısıra öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinin ve güçlü ve zayıf becerilerinin belirlenmeside sınırlı kalmıştır. Aday Dil Öğretmenleri için Avrupa Dil Portfolyosu (EPOSTL) öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini, güçlü ve zayıf öğretmenlik becerilerini belirleyen standart bir araçtır. Bu çalışma yansıtma yöntemiyle öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini, güçlü ve zayıf öğretmenlik becerileri hakkındaki düşüncelerini EPOSTL açısından belirlemekte ve öğretmen adaylarının bu aracın eğitim programlarına entegrasyonu ile ilgili düşüncelerini ortaya koymaktadır. Araştırma Akdeniz Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği üçüncü sınıfta eğitim gören 97 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bir buçuk yılı kapsayan betimsel bir araştırmadır. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini, güçlü ve zayıf öğretmenlik becerilerini belirlemek amacıyla üçüncü sınıfın ilk döneminde EPOSTL anketi uygulanmıştır. Ardından adaylara EPOSTL ile ilgili bir eğitim verilmiştir. Üçüncü sınıfın sonunda metodoloji ve diğer öğretmenlik derslerinin tamamlanmasının ardından EPOSTL anketi tekrar uygulanarak öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri araştırılmıştır. İlk ve son EPOSTL anketinin sonuçları karşılaştırılarak öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri belirlenmiştir. Son olarak dördüncü sınıfın ilk döneminin sonunda aynı öğretmen adayları ile EPOSTL'da yer alan öğretmenlik becerileri hakkındaki gelişmlerini takip ederek anket sonuçlarını desteklemek ve adayların EPOSTL hakkındaki görüşlerini belirlemek için bir görüşme yapılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının EPOSTL'da yer alan öğretmenlik becerileri açısından büyük oranda gelişim kaydettiklerini göstermektedir.Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu EPOSTL'da yer alan beceriler açısından yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Ancak EPSOTL da yer alan yazma öğretimi ve sesletim gibi bazı beceriler açısından öğretmen adayları yeterli olmadıklarını ifade etmişler ve bazı becerilerde de öğretmenlik derslerini tamamlamış olmalarına rağmen bir düşüş gözlemlenmiştir. Görüşme bulguları da bu sonuçları desteklemiştir. Son olarak görüşme sonuçları öğretmen adaylarının EPOSTL'ın öğretmenlik programına entegre edilmesi ile ilgili olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını göstermiştir. EPOSTL'ı mesleki gelişim ve yansıtmayı destekleyen çok yararlı bir araç olarak algılamışlardır.