Işık-Gölgenin Çağdaş Seramik Uygulamalarında Bir Plastik Anlatım Dili Olarak Kullanılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Uşak Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Serkan Taymur

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KEMAL TİZGÖL