Alman, İngiliz ve Hollandalı Turistlerin Algıladığı Alışveriş Değeri ve memnuniyetlerine Etkisi: Antik Side Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Nesli Çömen

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): TAHİR ALBAYRAK

Abstract:

Turistlerin bir destinasyonu ziyaret etmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerden biri olan alışveriş ise destinasyonlarda turistlerin katıldığı bir aktivite olabileceği gibi bir destinasyonu ziyaretin ana nedeni de olabilir. Diğer taraftan turistler farklı amaçlarla alışveriş yapmaktadır. Arkadaş veya akrabalar için hediyelik eşyalar satın alınması veya destinasyonu hatırlatması amacıyla alınan anısal ürünler, turistlerin alışveriş yapma nedenlerinden birkaç tanesidir. Turistlerin alışverişinin ekonomik boyutu ise ziyaret edilen destinasyona önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu katkı turistlerin algıladığı alışveriş değeri, memnuniyet ve davranışsal niyetler ile ilgilidir. Bu doğrultuda tez çalışmasının amacı alışverişin turizm aktiviteleri içindeki önemini açıklamak, alışverişten algılanan değeri belirlemektir. Diğer bir amacı ise algılanan alışveriş değerinin turist memnuniyeti ve davranışsal niyet ile ilişkisini incelemektir. Üç bölümden oluşan tez çalışmasının ilk bölümünde alışverişin turizmdeki önemi ve alışveriş motivasyonları incelenmiştir. İkinci bölümde ise değer kavramına, algılanan değer boyutlarına, memnuniyet ve davranışsal niyetlere odaklanılmıştır. Araştırma ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Antik Side çarşısında yapılmış olup; Alman, İngiliz ve Hollandalı 601 turistle gerçekleştirilmiştir. Bulgular algılanan alışveriş değerinin katılımcıların memnuniyetleri üzerinde etkisinin olduğunu göstermiştir.