Kongre Katılımcılarının Destinasyon Özelliklerine Verdikleri Önemin Önem-Performans Analizi ile Tespiti: Antalya-İstanbul Karşılaştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Türkan İSMAYILLI

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELTEM CABER