Canlı Vericili Karaciğer Naklinde Hepatik Vasküler Varyasyonların Saptanmasında İntraoperatif Ultrasonun Yeri


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Radiology Science Major, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Uğur Kesimal

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KAĞAN ÇEKEN