Ödevin akademik başarıya etkisi: Bir meta analiz çalışması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Educational Sciences, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Mehmet Fatih Üstünel

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BAYRAM BIÇAK

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, 2006-2015 yılları arasında uluslararası dergilerde yayınlanmış ödev ile ilgili deneysel ve ilişkisel araştırmaların ortak etki büyüklüğünü meta analiz yöntemi ile değerlendirilmesidir. Ödev ile ilgili, araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda ödevin akademik başarıya etkisini inceleyen, 31 araştırmanın, alt grup çalışmalarıyla birlikte 51 çalışmayı kapsamaktadır. Araştırmada etki büyüklüğü indeksi olarak Hedges'in g etki büyüklüğü kullanılmıştır. Araştırmada ortalama etki büyüklüğü belirlenmiş; buna bağlı olarak akademik başarının çalışmaların yapıldığı yıl, ders, ödev türü ve eğitim kademesine göre aracı değişkenlere göre analizi yapılmıştır. Ayrıca yayın yanlılığı ve duyarlılık analizine yer verilmiştir. Meta analize dahil edilen bireysel çalışmalar birleştirilmiş ve yapının heterojen olduğu görülmüştür. Bundan dolayı, genel etki büyüklüğü rastgele etkiler modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, ödevin akademik başarıya etkisi E++=0,54 etki büyüklüğü pozitif yönde ve orta düzeyde bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan meta-analizde elde edilen kritik p değeri, ödev çalışmalarının birleştirilebileceğini ve öğretmenler tarafından ödev verilmesinin daha fazla tercih edilmesi sonucunu vermektedir.