SİYATİK SİNİR’İ BESLEYEN VASA NERVORUM’UN KALDIRILMASI SONRASI OLUŞAN DEJENERASYON ALANLARININ MORFOMETRİK İNCELENMESİ VE FK506’NIN BU DEJENERASYON ÜZERİNE ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Department of Anatomy, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Arzu Hizay

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): LEVENT SARIKCIOĞLU