Rehberlerin Kalıp Yargılarının Yabancı Turistlere Yönelik Tutumlarındaki Rolü: Kapadokya Bölgesi Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2024

Thesis Language: Turkish

Student: ADNAN ÖZTÜRK

Supervisor: Meltem Caber