Medyanın Ekonomi Politik Yapısının Haber Söylemlerinde İdeolojik Belirleyiciliği: İstanbul Seçimleri Örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HAKKI AKGÜN

Consultant: Emel Arık