Görüntü İşleme Algoritmaları Kullanılarak Yüz Nakil Hastalarının Duysal İfade Gelişiminin Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Science, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

Student: Merve Bedeloğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖMER HALİL ÇOLAK

Abstract:

Bu tez çalışmasında nötr pozisyon ile kızgın, korkma, mutlu, nefret, şaşkın ve üzgünden oluşan 6 duysal yüz ifadesinin tanınması amacıyla görünüm tabanlı yaklaşımdan Gabor Dalgacık Dönüşüm metodu ve Yerel İkili Örüntü metodu benimsenmiştir. Çalışmaya sağlıklı grup ve iki yüz transplantasyon hastası katılmıştır. Özellik çıkarımı her iki metot ve bu metotların seri bir şekilde birleşimi kullanılarak yapılmıştır. Benimsenen yaklaşımlar öncelikle kendi oluşturduğumuz yüksek çözünürlüklü veri tabanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. İfade gerçekleştirilirken en belirgin bölge olan göz ve ağız lokasyonlarına odaklanılmıştır. Göz ve ağız bölge özellikleri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Daha sonra ise, veri tabanındaki imgeler üzerinde boyut indirgeme yapılmıştır. Aynı metotlar bu imgeler üzerine de uygulanmıştır. Ayrıca burada farklı olarak göz ve ağız bölgesi özelliklerinin birleşiminden de özellik vektörleri oluşturulmuş ve K-En Yakın Komşu sınıflandırıcı girişine verilmiştir. Sınıflandırma yapılırken ilk etapta eğitim ve test girişi için sağlıklı grubun yüz ifade imgeleri, ikinci etapta ise eğitilen sistemin test girişinde yüz transplantasyon hastalarının imgeleri ayrı ayrı kullanılmıştır. Yani sağlıklı grup baz alınarak yüz transplantasyon hastalarının bölgesel yüz mimikleri incelenmiştir. Son olarak da normal grup ve transplantasyon hastaları için elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Tüm bunların dışında önerilen yöntemlerle elde edilen sonuç tabloları kendi içlerinde karşılaştırılarak sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.