Alcea heldreichii (boiss.) (malvaceae)’den elde edilen ekstraktların antimikrobiyal ve sitotoksik etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Science, Biyoloji, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Ayce Özge Sevinç

Supervisor: RAMAZAN SÜLEYMAN GÖKTÜRK

Abstract:

Bu çalışmada Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. (Malvaceae)'ye ait değişik bitki kısımlarından (yaprak, çiçek, meyve, gövde ve tüm bitki) elde edilen etanol ekstraktlarının 13 bakteri türüne karşı antimikrobiyal aktiviteleri ve servikal adeno karsinoma (HeLa) ve insan böbrek epitel (293 T) hücrelerine karşı sitotoksik etkileri araştırılmıştır. A. heldreichii türünün yaprak, çiçek, meyve, gövde ve tüm bitki kısımları kurutulmuştur. Kurutulan bitkiler öğütülmüştür. Öğütme işlemi tamamlandıktan sonra örnekler Soxhlet cihazında 4 saat boyunca etanol ile ekstrakte edilmiştir. Daha sonra etanol evaporatör yardımı ile uçurularak bitki kısımlarının ekstraktları elde edilmiştir. Bu işlemler sırasıyla yaprak, çiçek, meyve, gövde ve tüm bitki için ayrı ayrı yapılmıştır. Ekstraktların antimikrobiyal aktivitelerini test etmek amacı ile kontrol grubu antbiyotikler de kullanılarak, Disk Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi (MIC) uygulanmıştır. Ekstraktların sitotoksik etkilerinin belirlenmesi için WST-1 testi kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz verilere göre A. heldreichii bitkisinden elde edilen etanol ekstraktlarının uygulanan bakteri türlerine karşı herhangi bir antimikrobiyal aktivite göstermedikleri tespit edilmiştir. Sitotoksisite testi sonucunda bitki ekstraktlarının Servikal adeno karsinoma (HeLa) hücre hattı ve insan böbrek epitel (293 T) hücre hattı üzerinde sitotoksik etki gösterdikleri belirlenmiştir.