1980 SONRASI ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINDA İRONİNİN İFADE BİÇİMİ OLARAK İRDELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute Of Fine Arts, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: İlkem Güneri

Supervisor: Umut Kayapınar

Abstract:

Hayatımızın hemen hemen her anında sıklıkla kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz ironi, sanatın içerisinde de kendisine yer edinmiş ve sanatçılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Sözlükteki tanımı; ifade edilen herhangi bir şeyin kinayeli olarak tam tersini söylemek, karşındakiyle alaycı bir şekilde konuşmak anlamına gelir. İronide temel amaç gerçekleştirilen eylemlerle ya da söylemlerde yer alan ifadelerin tam tersi ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu eylemlerin gerçekleştirilebilmesi bir beceri olarak yorumlanabilecekken karşı tarafın anlaması esas alınmaktadır. Çünkü karşıtlığın anlaşılır kılınması amaçlanmaktadır. Ayrıca kişi düşüncesini doğrudan söylemek yerine eleştiride bulunmak maksadıyla “söylemek istediği” üzerinden bir zıtlık oluşturarak düşüncelerini ifade etmektedir. İroni bahsedildiği üzere insan hayatının her alanında bulunmaktadır; günlük hayattan, edebiyata, tiyatrodan resim alanına kadar uzanan geniş bir alanda görülmesi mümkündür. 

İroni, geçmişte olduğu gibi bugün de çağdaş sanatın vazgeçemediği bir ifade şekli olarak önemini sürdürmektedir. Sanatçılar, sanat tarihi boyunca en nadide eserlerini ironi kavramını kullanarak ortaya koymuşlardır.