Sürdürülebilir toplum temelli turizm deneyimleri bağlamında sorumlu turist davranışı: Temellendirilmiş kuram kapsamında bir model önerisi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: AYLİN GÜVEN HAMURİŞÇİ

Supervisor: Meltem Caber

Abstract:

Bu araştırmanın amacı sorumlu turist davranışlarını şekillendiren faktörlerin sürdürülebilir toplum temelli turizm deneyim unsurları ve toplum temelli turizmin sürdürülebilirlik boyutları bağlamında değerlendirilmesinden yola çıkarak sürdürülebilir toplum temelli turizm deneyimini açıklayan kuramsal bir model önermektir. Sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen toplum temelli turizm destinasyonlarında tecrübe edilen deneyimlerin turistlerin o bölgeye ilişkin çevresel, sosyal ve ekonomik gibi yönlerden sorumluluk bilincini nasıl şekillendirebileceği problem cümlesiyle yola çıkılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir.