KSS Kampanyaları Sunumunda Reklam Söylemi Kullanımı ve Toplumsal Rıza Üretimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Serap Duman

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MERİH TAŞKAYA

Abstract:

Sanayi devriminden 1990'lı yıllara gelinceye kadar daha çok iç çevrelerinde yer alansosyal paydaşlarına yönelik sorumluluklarına odaklanan firmalar, bu tarihten itibarensürdürülebilir kalkınma ve dolayısıyla da firmaların sürdürülebilirliği konularının hızlagündeme yerleşmesiyle, sosyal paydaşlarına giderek daha çok kaynak ayırmayabaşlamışlardır. Bu dönemden itibaren çeşitli nedenlerle Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelikfaaliyetlerinde hayırseverlik yerine strateji daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. BöyleceKurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çeşitli mecralarında yer almıştır. Bu çalışmadafirmaların KSS kampanyalarının reklam formlarında, reklam alanlarında yer almaları vetoplumsal rıza üretimi yasal ve etik çerçevede değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyapılırken, içerik ve eleştirel söylem analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanınsonuçlarına göre, reklam alanlarında ve reklam süresi dahilinde çeşitli mecralarda yer alanKSS kampanya sunumlarının yasal çerçevede reklam olduğu ve bu şekilde sunumlar aracılığıile rıza üretimi yapıldığı etik çerçevede ortaya konmuştur.