An Investigation into using blogs and the internet to improve the writing skills of EFL learners


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Foreign Language Teaching Department, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Uğur Üzer

Supervisor: HÜSEYİN KAFES

Abstract:

Teknolojik gelişmeler, eğitim ve öğretimin birçok alanında olduğu gibi yabancı dil öğrenimini de etkilemiştir. Özellikle öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesinde, birçok yeni teknik ve metot uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma, weblog(blog) uygulamasını kullanarak öğrencilerin yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılmış, süreç sonunda edindikleri tecrübe ve memnuniyetleri ölçülmüştür. Araştırma Uluslararası Antalya Üniversitesi'nden B1 seviyesindeki 28 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışma, iki gruba da uygulanan internet kullanım anketinde benzer sonuçlar alınmasının ardından başlatılmıştır. 5 hafta süren çalışma boyunca, kontrol grubu yazma dersini klasik yollarla işlerken, deney grubu blog kullanımıyla desteklenmiştir. Bu süre sonunda öğrencilerin başarıları son-test kullanılarak ölçülmüş ve karşılaştırılmıştır. Ek olarak, deney grubuna blog destekli yazma dersine olan düşüncelerini öğrenmek maksadıyla blog uygulaması değerlendirme anketi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, blog destekli yazma derslerinin öğrencilerin başarılarını arttırdığını ve öğrencilerin bu uygulamayı yazma dersleri açısından yararlı bulduğunu göstermektedir.