Sosyal Medya Platformlarının Kadınların Tüketim Davranışlarına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Student: Pelin Oral

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MERİH TAŞKAYA