Mükemmel Halkla İlişkiler Yaklaşımı Açısından Türkiye’deki Kalkınma Ajanslarının Halkla İlişkiler Faaliyetleri: BAKA Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Public Relations and Promotion, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Bayram Yılmaz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ŞERİFE GÖZDE YİRMİBEŞOĞLU