SEYAHAT SÖZLEŞMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Private Law, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ESRA ÇİMEN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SELİN SERT SÜTÇÜ

Abstract:

Son yıllarda gazeteler,dergiler,televizyonlar ve internet aracılığıyla seyahat sözcüğünün karşımıza çok sık çıktığını görmekteyiz. İnsanlar tüm yılın vermiş olduğu stresi atmak, yeni yerler gezip görüp bilgilerini artırmak için seyahat ederler. Dünyadaki toplumsal ve ekonomik gelişmeyle birlikte kişisel gelir düzeyinin yükselmesi, ulaşım araçlarının hız ve kapasite olarak artış göstermesi bu sebeple de ücretlerin düşmesiyle turizm sektörü oldukça gelişmiştir. Turizm sektörünün bu denli gelişmesinin neticesinde seyahat sözleşmeleri karşımıza çıkmıştır. Karşımıza çıkan ve oldukça uygulama alanı bulan bu sözleşmenin elbette ki problemleri de söz konusu olmuştur. Kanun koyucu da tarafının tüketici olduğu bu sözleşmelerde daha güçsüz ve deneyimsiz olan tarafı korumak adına birtakım önlemler almıştır. Bir tarafın tüketici olduğu her sözleşmede ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması için yasa koyucunun ortaya koyduğu hükümler ile bu sorunların nasıl çözümlendiği seyahat sözleşmesinin tanımı, unsurları ve hukuki niteliği bu tez çalışmasının konusunu oluşturarak incelenmiştir.