Kültürel Mirasın Aktarılmasında ve Korunmasında Yerel Toplumun Etkisi üzerine Nitel Bir Araştırma: Bergama Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Gizem Kavurmacı

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NURŞAH ŞENGÜL