İktidar-Baskı Birey İlişkilerinin Bir Bağlam Olarak 1960 Sonrası Çağdaş Seramik Uygulamalarına Yansımaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Fine Arts, Ceramics Art Major, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Özge Biltekin

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): KEMAL TİZGÖL