Kruvaziyer Turizmi Katılımcılarının Deneyimleri, Memnuniyetleri ve Davranışsal Niyetleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Akdeniz Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Tourism and Hotel Management, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Öznur ÇETİNKAYA

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MELTEM CABER

Abstract:

'Kruvaziyer Turizmi' dünyada hızla gelişen ve ziyaret ettiği ülke veya şehirlere oldukça yüklü gelir bırakan, orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir turizm çeşididir. Kruvaziyer gemi seyahati belirli limanlardan başlar, belirli sayıda limanlar arasında ve belirli sürede gerçekleşecek olan seyahat boyunca, ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence ve daha birçok turistik ürünü içerir. Türkiye'de kruvaziyer gemilerinin en çok ziyaret ettikleri limanlar Kuşadası ve İstanbul'dur. Bu nedenle bu çalışmada araştırma sahası olarak İstanbul seçilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde Kruvaziyer Turizmi hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Türkiye'de Kruvaziyer Turizmi anlatılmış ve tartışılmıştır. Üçüncü bölüm deneyim boyutlarını, memnuniyeti ve davranışsal niyeti açıklamaktadır. Son bölüm araştırma metodunu, istatistiksel analizleri ve bulguları, sonuç ve önerileri kapsamaktadır.